EnglishSlovak

Aktuality


Pozývame vás na online prenos konferencie národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Pozývame vás na online prenos konferencie národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby.

Dokument Analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu je zameraný na riešenie problematiky opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – platná od 01.03.2023

BEZPLATNÉ informačné ONLINE semináre určené pre všetkých zamestnancov samosprávy.