EnglishSlovak

Aktuality


Dokument Analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu je zameraný na riešenie problematiky opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Príručka pre spolupracujúce subjekty zapojené do NP TOS – platná od 01.03.2023

BEZPLATNÉ informačné ONLINE semináre určené pre všetkých zamestnancov samosprávy.

V rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby realizujeme vzdelávanie pre opatrovateľky.

Raňajky v TA3

Raňajky v TA3 Terénna opatrovateľská služba v domácom prostredí. O čo ide, kto má na ňu nárok, kto ju môže vykonávať, môžu