EnglishSlovak

Publicita


Raňajky v TA3

Raňajky v TA3 Terénna opatrovateľská služba v domácom prostredí. O čo ide, kto má na ňu nárok, kto ju môže vykonávať, môžu

Predĺženie aktivít NP TOS

Vážení poskytovatelia opatrovateľskej služby Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky ako riadiaci orgán pre Operačný program Ľudské zdroje v súlade

Pokračujeme ONLINE

NP TOS prechádza na ONLINE formu informačných seminárov. Viac informácii k najbližšej téme v článku.

seminar sociálne služby opatrovateľska služba

V uplynulom roku sme realizovali niekoľko infoseminárov venovaných témam komunitného plánovania sociálnych služieb a predstaveniu projektu NP TOS v spolupráci s Informačno-poradenskými

NP TOS v médiách

Informačný seminár v priestoroch Trenčianskej župy o NP TOS očami televízie Trenčiansky terajšok si môžete pozrieť TU

Informačné semináre k národnému projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny SR uskutočnila prvú