EnglishSlovak
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Adresa sídla: Špitálska 25, 27, 814 55 Bratislava Doručovacia adresa: Nevädzová 5, 821 01  Bratislava
V prípade potreby: pre privolanie asistencie pre vstup do budovy na Nevädzovej 5, použite prosím zvonček alebo volajte na uvedené tel.číslo: + 421 918 111 67
Kontakty na projektový tím:

Mgr. Eva Bilka – projektová manažérka

+421 2 20 431 572
mobil: +421 918 569 047
eva.bilka@ia.gov.sk

Mgr. Ing. Alexandra Červeňová– hlavná metodička/koordinátorka

+421 2 20 431 576
mobil: +421 917 625 236
alexandra.cervenova@ia.gov.sk

Mgr. Andrea Olajošová – garantka odborných aktivít

+421 2 20 431 579
mobil: +421 917 991 244
andrea.olajošová@ia.gov.sk

Ing. Miroslava Kochanová – hlavná metodička/koordinátorka

+421 2 20 431 576
mobil: +421 917 625 236
miroslava.kochanova@ia.gov.sk

Kontakty na regionálnych koordinátorov/metodikov:

Bc. Miroslava Nagyová

Trenčiansky, Nitriansky a Žilinský samosprávny kraj
+421 908 696 550
miroslava.nagyova@ia.gov.sk

PhDr. Petra Ovádová

Prešovský samosprávny kraj
+421 917 991 204
petra.ovadova@ia.gov.sk

Mgr. Katarína Horváth

Banskobystrický samosprávny kraj
+421 908 697 512
katarina.horvath@ia.gov.sk

Ing. Mgr. Svetlana Pavlovičová MBA

Prešovský samosprávny kraj
+421 908 582 371
svetlana.pavlovicova@ia.gov.sk

Mgr. Lucia Barabasová

Košický samosprávny kraj
+421 908 560 659
lucia.barabasova@ia.gov.sk