EnglishSlovak

Analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu


Dokument Analýza možností obce poskytnúť alebo zabezpečiť opatrovateľskú službu je zameraný na riešenie problematiky opatrovateľskej služby v rámci celého Slovenska.

Jeho hlavným cieľom je identifikovať kritéria pre posúdenie možností poskytovania a zabezpečenia opatrovateľskej služby obcou a navrhnúť legislatívne opatrenia na udržateľnosť a rozvoj opatrovateľskej služby s dôrazom na obce s menším počtom obyvateľov.

Súčasťou dokumentu sú návrhy opatrení, odporúčaní a kritérií. Rozvoj a udržateľnosť opatrovateľskej služby má predchádzať umiestňovaniu osôb odkázaných na pomoc do pobytových zariadení ako aj podporiť prechod z inštitucionálnej starostlivosti na komunitnú.

 

Stiahnuť dokument

Analýza bola spracovaná v rámci národného projektu Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu v rámci operačného programu Ľudské zdroje.