EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Kontakt


Implementačná agentúra MPSVR SR

Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa (office): Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

Email: ia@ia.gov.sk


IČO: 30854687
Zapísaná v: Registri organizácií vedenom Štatistickým úradom Slovenskej republiky (Rozpočtová organizácia)
V mene koná: Ing. Andrej Svitáč (generálny riaditeľ ako jediný štatutár)
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
IBAN z ktorého sa uhrádzajú platby: SK35 8180 0000 0070 0021 1061
IBAN na ktorý sa prijímajú platby: SK57 8180 0000 0070 0021 1053
(Nie sme platcom DPH)

Podateľňa

Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

Úradné hodiny:
Pondelok - Piatok: 8:00 – 12:00 a 12:30 – 15:00.


(V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy použite zvonček pri schodisku.)

Kontaktný formulárInformácie

 • Informácie pre médiá

  media@ia.gov.sk

 • Zodpovedná osoba (GDPR)

  zodpovednaosoba@ia.gov.sk

 • Informácie pre žiadateľov a prijímateľov

  info@ia.gov.sk

 • Informácie k np terénna sociálna práca a komunitné centrá

  TSP:
  +421 918 419 722
  tsp@ia.gov.sk

  KC/NDC/NSSDR:
  +421 2 2043 1570
  +421 2 2043 1509 komunity@ia.gov.sk​

Vedenie organizácie

Telefón: 02/2043 1100

Email: sekretariat.gr@ia.gov.sk​

Generálny riaditeľ

 • Ing. Andrej Svitáč
 • Zástupca generálneho riaditeľa

 • Ing. Norbert Tinka
 • Odbor ľudských zdrojov

  Riaditeľka odboru

 • JUDr. Ing. Soňa Karabelli kariera@ia.gov.sk 02/2043 1605
 • Odbor národných projektov 1

  Riaditeľ odboru

 • Mgr. Andrej Klimant andrej.klimant@ia.gov.sk 02/2043 1300
 • Odbor národných projektov 2

  Riaditeľ odboru

 • PhDr. Stanislav Bruna stanislav.bruna@ia.gov.sk 02/2043 1300