EnglishSlovak

Agentúra zmeny

Pracovné ponuky


IMPLEA hľadá vhodných kandidátov na pozície

Ponuka platná do : 2023-04-03 23:59

Expert/-ka pre NP PKSD na vypracovanie analytického výstupu „Spravodlivé vzťahy medzi zamestnávateľmi a zamestnancami"

Ponuka platná do : 2023-04-03 23:59

Expert/-ka pre NP PKSD na vypracovanie analytického výstupu „Ekonomické a sociálne prínosy sociálneho podnikania v SR“

Ponuka platná do : 2023-04-06 23:59

Expert so skúsenosťou na záverečnej konferencii národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Ponuka platná do : 2023-04-06 23:59

Tlmočník/tlmočníčka posunkového jazyka v národnom projekte Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov

Ponuka platná do : 2023-02-28 23:59

TEMPLATE

Ponuka platná do : 2023-04-06 23:59

Manažér verejného obstarávania

Expert/ka pre II. fázu - Revízia štandardov kvality a validácia metodík v národnom projekte Kvalita sociálnych služieb

                                                            

Kontrolór/ kontrolórka v národnom projekte Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce (NP TSP II.)