EnglishSlovak

Najčastejšie otázky


Najčastejšie otázky

Kde nájdem termíny seminárov na rok 2023?

Presné termíny konania seminárov v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov a Košice a prihlasovací formulár nájdete na nasledujúcom linku:

Semináre (gov.sk)

Na čo sú zamerané odborné semináre?

Odborné semináre sú zamerané na rozvoj kompetencií manažmentu a odborných zamestnancov poskytovateľov sociálnych služieb v procese implementácie štandardov kvality poskytovaných sociálnych služieb do praxe v súlade so zákonom o sociálnych službách.

Pre koho sú odborné semináre určené?

Odborné semináre sa realizujú formou 2-dňových stretnutí a sú určené pre odborných zamestnancov všetkých registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb (verejných i neverejných).

Je možné prihlásiť na odborný seminár viacerých odborných zamestnancov od jedného poskytovateľa sociálnych služieb?

Áno, pričom každý odborný zamestnanec je povinný vyplniť prihlasovací formulár individuálne. Odkazy na prihlasovacie formuláre pre dané semináre sú priebežne zverejňované na webstránke NP KSS.

Môže sa odborný zamestnanec zúčastniť na seminári aj viackrát?

Na základe aktuálne platných podmienok sa každý odborný zamestnanec môže zatiaľ zúčastniť jedného druhu seminára len jedenkrát.

Ak sa zo závažných dôvodov nemôžem zúčastniť seminára, je možné za mňa poslať náhradníka?

V prípade, že sa prihlásený účastník zo závažných dôvodov nebude môcť seminára zúčastniť, môže poslať za seba svojho náhradníka v rámci organizácie. Túto zmenu je potrebné nahlásiť prostredníctvom e-mailu najneskôr 1 deň pred konaním odborného seminára (kontaktné údaje náhradníka – meno, priezvisko, e-mailový a telefonický kontakt, pracovnú pozíciu).

Kedy budú uverejnené ďalšie voľné termíny odborných seminárov NP KSS na rok 2023?

Konkrétne termíny odborných seminárov pre obdobie 01-12/2023 budú s ohľadom na pandemickú situáciu v krajine zverejňované na našej webovej stránke postupne (harmonogram seminárov nájdete v záložke „Semináre“).

Sú semináre pre zástupcov registrovaných poskytovateľov sociálnych služieb zdarma?

Áno, odborné semináre sú realizované vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.

Poskytovateľ sociálnej služby nemá sídlo v Bratislavskom kraji, ale rád by sa zúčastnil seminára v Bratislave. Je to možné?

Nie, podpora EÚ fondov je rozdielna v závislosti od realizácie seminárov vo viac alebo menej rozvinutých regiónoch. Poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí majú sídlo v inom samosprávnom kraji ako v Bratislavskom, sa seminára v Bratislave nemôžu zúčastniť. V prípade, ak nie je sídlo poskytovateľa v Bratislavskom kraji, zástupcovia poskytovateľov sa môžu zúčastniť seminára v ktoromkoľvek samosprávnom kraji okrem toho Bratislavského.

Prihlásil som sa na seminár a neprišlo mi potvrdenie, že sa ho môžem zúčastniť. Môžem sa seminára zúčastniť aj bez tohto potvrdenia?

Pozvánka a program seminára Vám budú poslané na emailovú adresu, ktorú ste zadali v prihláške, približne 1 týždeň pred termínom konania odborného seminára. Ak tento e-mail nedostanete do doručenej pošty, pozrite si, prosím, nevyžiadanú poštu (spam). Ak sa e-mail nenachádza ani v nevyžiadanej pošte, kontakte prosím koordinátora odbornej prípravy e-mailom na adrese: vzdelavanie.npkss@ia.gov.sk

Všetky semináre sú už obsadené. Mohli by ste ma ešte niekde zapísať?

Žiaľ, to nie je možné. Kapacita účastníkov seminára je obmedzená. Postupne budú zverejnené ďalšie termíny konania seminárov na našej webovej stránke v záložke „Semináre“.

V prípade, že ste nenašli odpoveď na Vašu otázku, neváhajte kontaktovať tím NP KSS.