EnglishSlovak

Informácie o výstupoch

Informácie o výstupoch


Podaktivita 1.3.1 – I. fáza – prvotná revízia hodnotiteľskej metodiky a spracovanie prvotných návrhov na zmenu legislatívy


4. mája 2022

V súlade s vecno-časovým harmonogramom NP KSS bol v druhej polovici 2021 spracovaný výstup pod/podaktivity 1.3.1 NP KSS zameraný na revíziu hodnotiteľských metodických materiálov a na návrhy na

ČÍTAŤ VIAC


Správa z priebežnej evaluácie národného projektu Kvalita sociálnych služieb


15. marca 2022

Správu z priebežnej evaluácie pripravil evaluačný tím NP KSS, po dôslednej príprave, v rámci plánu evaluačnej činnosti v zmysle podaktivity 1.4. Evaluácia,

ČÍTAŤ VIAC


Informácie o výstupoch k hodnoteniu podmienok kvality


1. októbra 2020

1 Metodika výkonu lektorskej činnosti pre odbornú prípravu hodnotiteľov (K. Repková (ed.), M. Filipová, Z. Jusková, september 2019) Metodika bola spracovaná v septembri

ČÍTAŤ VIAC


Informácie o výstupoch k podpore poskytovateľov sociálnych služieb


14. septembra 2020

1 Metodika výkonu lektorskej činnosti pre poskytovateľov sociálnych služieb (A. Mátel (ed.), B. Horváthová, J. Mazalánová, T. Roman, 2019) Metodika bola spracovaná

ČÍTAŤ VIAC