EnglishSlovak

Ako sa prihlásiť ?

Ako sa prihlásiť ?

IMPLEA v rámci národného projektu Kvalita sociálnych služieb realizuje dvojdňové a jednodňové odborné a špecializované semináre zacielené na implementáciu štandardov kvality poskytovanej sociálnej služby. Momentálne ide o štyri typy seminárov pre poskytovateľov a zriaďovateľov sociálnych služieb. Okrem lepšej orientácie v novom legislatívnom prostredí poskytujú predovšetkým dostatok podnetov k praktickému uchopeniu problematiky a na ich základe je možné sa, čo najkvalitnejšie pripraviť na nový dozor nad dodržiavaním štandardov kvality.            Semináre budú prebiehať do septembra 2023 online a prezenčnou formou vo všetkých krajských mestách Slovenska.

Semináre sú určené pre poskytovateľov a zriaďovateľov zapísaných v centrálnom registri poskytovateľov sociálnych služieb po správnom vyplnení a zaslaní prihlasovacieho formulára.

Registrácia sa stáva záväznou prijatím potvrdenia o účasti zo strany IMPLEA na email uvedený v prihlasovacom formulári. Presné termíny konania seminárov v mestách Bratislava, Nitra, Trnava, Trenčín, Žilina, Banská Bystrica, Prešov, Košice, alebo v ONLINE prostredí spolu s prihlasovacím formulárom nájdete nižšie. 

Termíny seminárov