EnglishSlovak

Sociálne služby kvalitnejšie

Kontakt na projekt :


Implementačná agentúra MPSVR SR

NP Kvalita sociálnych služieb

Adresa sídla: Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Doručovacia adresa (office): Nevädzová 5, 821 01 Bratislava

(V prípade potreby pre privolanie asistencie pre vstup do budovy použite zvonček pri schodisku.)

Email: npkss@ia.gov.sk; vzdelavanie.npkss@ia.gov.sk

Projektový tím

Projektový manažér

 • Mgr. Pavol Jablonický pavol.jablonicky@ia.gov.sk +421 2 20 431 427
 • Hlavný koordinátor – metodik

 • Ing. Tomáš Vašuta tomas.vasuta@ia.gov.sk +421 2 20 431 428
 • Hlavná koordinátorka – metodička

 • Mgr. Daniela Jakubková daniela.jakubkova@ia.gov.sk +421 2 20 431 426 / +421 948 985 740
 • Koordinátorka odbornej prípravy

 • Mgr. Katarína Hlubocká katarina.hlubocka@ia.gov.sk +421 2 20 431 433 / +421 917 529 959
 • Koordinátorka odbornej prípravy

 • M.A. Lenka Trokšiarová lenka.troksiarova@ia.gov.sk +421 2 20 431 433 / +421 917 991 239
 • Koordinátorka odbornej prípravy

 • Mgr. Jana Patkolová jana.patkolova@ia.gov.sk +421 2 20 431 433 / +421 947 901 528
 • Koordinátorka odbornej prípravy

 • Mgr. Ľubica Zubáľová lubica.zubalova@ia.gov.sk +421 2 20 431 433 / +421 917 991 225