EnglishSlovak

Druhovo špecifické metodické podporné materiály

  • Domov
  • Druhovo špecifické metodické podporné materiály
29 nov
0

Druhovo špecifické metodické podporné materiály

V rámci výstupov národného projektu Kvalita sociálnych služieb bolo vytvorených celkovo 7 metodických podporných materiálov (MPM),  z ktorých 2 sú všeobecného charakteru. Expertný tím pod vedením garantky lektorského tímu prof. Kvetoslavy Repkovej vytvoril 5 skupinových MPM zameraných na špecifikácie implementácie štandardov kvality v jednotlivých skupinách sociálnych služieb.

Konkrétne sa jedná o:

MPM predstavujú komplexné dokumenty k vybraným druhom sociálnych služieb, ktoré môžu využiť poskytovatelia alebo zriaďovatelia sociálnych služieb pri implementácii štandardov kvality do vlastnej praxe v podobe jej zosúladenia s požiadavkami legislatívy v oblasti kvality sociálnych služieb, materiály môžu byť užitočné najmä v kontexte hlbšieho pochopenia „ducha“ štandardov a  odlišnosti v rámci sociálnych služieb. Materiály nepredstavujú záväznú metodiku pre poskytovateľov sociálnych služieb, ale sú podporou pri porozumení jednotlivých štandardov kvality sociálnych služieb.