EnglishSlovak

Spolu pre komunity

Komunitné centrá, Nízkoprahové denné centrá, Nízkoprahová sociálna služba pre deti a rodinu


Prečítajte si časť Výzvy, týkajúcu sa oprávnenej aktivity pre Komunitné centrá, Nízkoprahové denné centrá a Nízkoprahovú sociálnu službu pre deti a rodinu. 

Stiahnuť dokument

Prílohy Výzvy - časť C) Aktivita: KC/NDC/NSSDR

Povinné prílohy k Žiadosti (ktorá bude žiadateľovi zaslaná po vyplnení formuláru Žiadosti)

  • Príloha č.1: Splnomocnenie žiadateľa (v prípade splnomocnenie inej osoby)
  • Príloha č.2: Potvrdenie o existencii bankového účtu s IBAN kódom
  • Príloha č.3: Plán KC/NDC/NSSDR podľa Prílohy č. 5 Výzvy
  • Príloha č.4: Prehlaď zamestnancov KC/NDC/NSSDR, ktorých žiadateľ navrhuje na obsadenie pozícií v rámci NP Spolu pre komunity v zmysle Prílohy č. 4 Výzvy