EnglishSlovak

Spolu pre komunity

Výberové konania KC/NDC/NSSDR


Na tejto stránke nájdete všetky aktuálne vyhlásené výberové konania na obsadenie pracovných pozícií zapojených KC/NDC/NSSDR v národnom projekte Terénna sociálna práca a komunitné centrá, Aktivita KC/NDC/NSSDR. 

Ponuka platná do : 2023-12-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Hlinné
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-21 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava – NDC Rožňava
Pracovná pozícia: odborný pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 21.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-18 23:59

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 18.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-19 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-19 23:59

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-18 23:59

Poskytovateľ: Obec Širkovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 18.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-18 23:59

Poskytovateľ: Slovenská únia sluchovo postihnutých
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 18.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-21 23:59

Poskytovateľ: Mesto Spišská Nová Ves
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-18 23:59

Poskytovateľ: obec Parchovany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-19 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Štiavnik
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 19.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Hermanovce
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácia výberového konania: 11.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-14 23:59

Poskytovateľ: Obec Veľká Lomnica
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 14. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Poskytovateľ: Obec Vechec
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 11.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-08 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava, NDC Brezno
Pracovná pozícia: odborný pracovník NDC
Dátum realizácia výberového konania: 8.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-14 23:59

Poskytovateľ: obec Soľ
Pracovná pozícia: komunitný pracovník komunitného centra
Dátum realizácia výberového konania: 14.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: obec Ľubotín
Pracovná pozícia: odborný manažér
Dátum realizácia výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-08 23:59

Poskytovateľ: obec Ražňany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácia výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-08 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození n. o. – KC Roškovce
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 8.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Šaca
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC a Komunitný pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 11. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-05 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice KC Pavlovce nad Uhom
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 5.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: Mesto Veľký Meder
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-08 23:59

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n. o. – KC Petrovany
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 08. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-03 23:59

Poskytovateľ: Obec Benkovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník
Dátum realizácia výberového konania: 3.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-08 23:59

Poskytovateľ: IN Network Slovakia n. o. – KC Cinobaňa
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 8.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-09 23:59

Poskytovateľ: Obec Veľké Dravce
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 09. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-09 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišská Teplica
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 16. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Štiavnik
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 07. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-06 23:59

Poskytovateľ: KC Rómske srdcia - Romane Jile
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 06. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-07 23:59

Poskytovateľ: KC Spišská katolícka charita
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 07.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: Obec Gemerská Ves
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 13. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-09 23:59

Poskytovateľ: Obec Holumnica
Pracovná pozícia: Odborný manažér
Dátum realizácie výberového konania: 09. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Slovinky
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-13 23:59

Poskytovateľ: Obec Gemer
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 13. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-08 23:59

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 8.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-07 23:59

Poskytovateľ: Obec Ražňany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 7.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-09 23:59

Poskytovateľ: Obec Raslavice
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 9.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-10 23:59

Poskytovateľ: Obec Zborov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 10.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Zámutov
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Vyšný Orlík
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 16. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 20. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: Obec Chmeľov
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-13 23:59

Poskytovateľ: HKK, n.o.
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 13.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Kuklov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Nedožery Brezany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 16.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Armáda spásy na Slovensku KC v Pezinku
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 13.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Obec Rimavská Baňa
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: obec Kružlová
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: Obec Veľké Ludince
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 20. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava - Brezno
Pracovná pozícia: odborný pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 16.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Diecézna charita Rožňava - Rožňava
Pracovná pozícia: Odborný manažér NDC, Pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 15. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: Obec Mučín
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 16. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-22 23:59

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-22 23:59

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Mesto Kráľovský Chlmec
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 27.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Miestne združenie YMCA Nesvady
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 14.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – KC Pavlovce nad Uhom
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-15 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – KC Sečovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 15.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-14 23:59

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC – zastupovanie počas MD
Dátum realizácie výberového konania: 14. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Kučín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: Organizácia sociálnej starostlivosti - Šaľa
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NDC
Dátum realizácie výberového konania: 20. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR - Hnúšťa
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 20. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-22 23:59

Poskytovateľ: Obec Jarovnice
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 22. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Mesto Veľké Kapušany
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 27. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Obec Pečovská Nová Ves
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Obec Kapušianske Kľačany
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: JEKH DROM
Pracovná pozícia: pracovné miesto odborného pracovníka NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 20.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Obec Širkovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: KreDO
Pracovná pozícia: pracovné miesto pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 20.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: OZ EDUKOS – Dolný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 30. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-04 23:59

Poskytovateľ: Spokojnosť n. o.
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 4.12.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: obec Soľ
Pracovná pozícia: odborný manažér
Dátum realizácie výberového konania: 20.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-22 23:59

Poskytovateľ: OZ ETP Slovensko
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 22. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Málaš
Pracovná pozícia: komunitný pracovník
Dátum realizácie výberového konania: 27.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Dunajská Streda
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Liptovský Mikuláš
Pracovná pozícia: komunitný pracovník komunitného centra
Dátum realizácie výberového konania: 22.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-21 23:59

Poskytovateľ: Mesto Partizánske
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR, pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 21.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Mestská časť Košice-Šaca
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Jastrabie nad Topľou
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 27. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Mesto Spišská Nová Ves
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Vojany
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 30.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Ipeľský Sokolec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-16 23:59

Poskytovateľ: mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 16.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: obec Kurov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-23 23:59

Poskytovateľ: Psychosociálne centrum Košice
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 23.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-28 23:59

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 28.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-27 23:59

Poskytovateľ: Obec Zborov
Pracovná pozícia: odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 27.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-24 23:59

Poskytovateľ: Obec Spišský Štiavnik
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC, Komunitný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 24. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Senec
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 30.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: Obec Kendice
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 05. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: obec Ražňany
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 22.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-29 23:59

Poskytovateľ: Obec Gemer
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 29. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-11-29 23:59

Poskytovateľ: obec Parchovany
Pracovná pozícia: odborný manažér
Dátum realizácie výberového konania: 29.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-20 23:59

Poskytovateľ: Obec Klenovec
Pracovná pozícia: pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 20.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-29 23:59

Poskytovateľ: OZ KreDO
Pracovná pozícia: odborný pracovník NSSDR, pracovník NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 29.11.2023

Ponuka platná do : 2023-11-30 23:59

Poskytovateľ: Obec Muráň
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 30. 11. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-11 23:59

Poskytovateľ: Obec Žehňa
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC a Komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 11. 12. 2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: obec Hlinné
Pracovná pozícia: Odborný manažér KC
Dátum realizácie výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-05 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice – KC Sečovce
Pracovná pozícia: komunitný pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 5.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: Mesto Bánovce nad Bebravou
Pracovná pozícia: odborný manažér KC, komunitný pracovník KC, pracovník KC
Dátum realizácie výberového konania: 7.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-07 23:59

Poskytovateľ: MISERICORDIA n.o.
Pracovná pozícia: odborný manažér NSSDR
Dátum realizácie výberového konania: 20.12.2023

Ponuka platná do : 2023-12-05 23:59

Poskytovateľ: Arcidiecézna charita Košice KC Pavlovce nad Uhom
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum realizácia výberového konania: 5.12.2023