EnglishSlovak

Sociálne podnikanie pre ľudí

  • Domov
  • Národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky

Národný projekt
Inštitút sociálnej ekonomiky

Podnikaním k riešeniu spoločenských problémov


Cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overenie fungovania systému podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v Slovenskej republike na základe zákona č. 112/2018 Z. z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Realizácia: 6/2018 – 11/2023


Awesome Image

Realizácia projektu umožní vytvorenie a overenie fungovania systému podpory rozvoja a fungovania sociálnej ekonomiky, šírenie osvety o možnostiach, ktoré poskytuje zákon č. 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch – vyhľadávanie potenciálnych záujemcov o založenie a registráciu sociálnych podnikov, ich motiváciu, vedenie a podporu, organizáciu odborných celoslovenských konferencií, vznik a priebežnú aktualizáciu webového sídla obsahujúceho komplexné informácie o podpore subjektov sociálnej ekonomiky, prezentáciu príkladov dobrej praxe v SR a v zahraničí.

Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Bezplatne poskytujú informácie o sociálnej ekonomike a pravidlách fungovania registrovaných sociálnych podnikov: 

  • informujú ako požiadať o štatút registrovaného sociálneho podniku
  • poradia pri príprave dokumentov potrebných k založeniu sociálneho podniku
  • prevedú vás procesom registrácie sociálneho podniku
  • vedia o možnostiach štátnej podpory a financovania z iných zdrojov
    poskytnú následnú pomoc a podporu pri sociálnom podnikaní
  • nájdete ich v každom krajskom meste

Aktuality

Na konferencii sa bilancovalo 5-ročné pôsobenie národného projektu Inštitút sociálnej ekonomiky.

Pozývame vás na konferenciu Sociálne podnikanie a sociálna ekonomika na Slovensku.

V jednom bistre v Ilave na jedlo pozývajú neznámi, aby sa mohli dobre najesť aj tí, ktorí by si to inak nemohli dovoliť.

NP ISE


Aktivity

Online katalóg je prehľadný nástroj na využitie služieb registrovaných sociálnych podnikov.

Je to najkomplexnejšia databáza sociálnych podnikov na Slovensku s ponukou ich tovarov a služieb s možnosťou vyhľadávania. NAKUPUJME SRDCOM.

Cieľom stránky je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných a udržateľných sociálnych podnikov na Slovensku. 

KATALÓG SOCIÁLNYCH PODNIKOV

Online katalóg prináša prehľad registrovaných sociálnych podnikov, ktoré majú záujem propagovať svoju ponuku a zároveň ponúkajú tovary a služby pre širokú verejnosť. NAKUPUJME SRDCOM.

SOCIÁLNA EKONOMIKA NA SLOVENSKU

Cieľom stránky je informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na Slovensku.