EnglishSlovak

EKONOMIKA PRE ĽUDÍ

Vízia, poslanie a ciele projektu


Vízia

Fungujúci systém podpory rozvoja sociálnej ekonomiky v SR v zmysle zákona 112/2018 Z.z. o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch.


Poslanie

Vytvoriť a v praxi overiť fungovanie podpornej štruktúry rozvoja sociálnej ekonomiky

  • v podobe Regionálnych centier sociálnej ekonomiky v každom krajskom meste,
  • so zázemím vo forme Centrálnej koordinačnej jednotky,  
  • profesionálne pripravených zamestnancov Regionálnych centier sociálnej ekonomiky,
  • vyškolených zamestnancov inštitúcií trhu práce.


Ciele

  • V každom kraji Slovenska zriadiť Regionálne centrum sociálnej ekonomiky s vyškoleným, profesionálne zdatným personálnym obsadením a ako podporný orgán regionálnych centier zriadiť Centrálnu koordinačnú jednotku s odborným zázemím expertov a lektorov na úspešnú implementáciu zákona č. 112/2018 Z. z. do praxe.
  • Informovať verejnosť o sociálnom podnikaní, o novej legislatíve, podporiť proces naštartovania sociálnej ekonomiky a vytvárania úspešných sociálnych podnikov na lokálnej úrovni.
  • Pomáhať pri aktivizácii záujemcov o sociálne podnikanie, poskytovať prvotné informácie o možnostiach získania podpory na zriadenie a prevádzkovanie udržateľných registrovaných sociálnych podnikov.
  • Zabezpečiť vzdelávanie zamestnancov inštitúcií trhu práce, vypracovať odborné a metodické materiály k téme sociálnej ekonomiky a pripraviť odporúčania na úpravu legislatívneho rámca sociálnej ekonomiky.