EnglishSlovak

Sociálne podnikanie pre ľudí

Sídlo:

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR, Špitálska 6, 814 55 Bratislava

Korešpondenčná adresa:
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Nevädzová 5, 814 55 Bratislava

Telefón: +421 2 204 31416
E-mail: npise@ia.gov.sk

Kontaktné údaje národný projekt Inštitút sociálnej ekonomiky

Mgr. Gabriela Dunajčíková – projektová manažérka

Telefón: +421 2 204 312 00; +421 917 991 233
email: Gabriela.Dunajcikova@ia.gov.sk

Mgr. Iveta Solgovič Olajošová - Odborná garantka CKJ SE

Telefón: +421 917 991 253
email: Iveta.SolgovicOlajosova@ia.gov.sk

PaedDr. Marcela Švecová - Manažérka pre disemináciu

Telefón: +421 2 204 315 13; +421 917 991 218
email: marcela.svecova@ia.gov.sk


Regionálne centrá sociálnej ekonomiky

Bezplatne poskytujú informácie o sociálnej ekonomike a pravidlách fungovania registrovaných sociálnych podnikov. Nájdete ich v každom krajskom meste.