EnglishSlovak

Oznam

 Informácie a kontakty k novému NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá nájdete tu: NP TSPaKC - informácie  |  NP TSPaKC - kontakt

O nás

IMPLEA

Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti MPSVR SR. V programovom období 2014-2020 vystupuje v pozícii prijímateľa nenávratnej finančnej pomoci pre oblasti zamestnanosti a sociálneho začleňovania v rámci Operačného programu Ľudské zdroje (prioritné osi 3 a 4).

Misia

Ľuďom, ktorí sú odkázaní na pomoc iných, podávame pomocnú ruku a možnosť zažiť skutočnú zmenu k lepšiemu.

VíZIA

Byť ľudskou a súčasne funkčnou podpornou inštitúciou, ktorá okrem empatie vie vždy aj reálne pomôcť. 

HODNOTY

ľudskosť, dôslednosť, pomoc, riešenie, zmena

Národné projekty

Spolu pre komunity

NP Terénna sociálna práca a komunitné centrá

Solidarita s Ukrajinou

NP Pomoc osobám z Ukrajiny pri ich vstupe a integrácii na území SR

Plán k nezávislému životu

NP Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb - Podpora transformačných tímov

Sociálne podnikanie pre ľudí

NP Inštitút sociálnej ekonomiky

Sociálne služby kvalitnejšie

NP Kvalita sociálnych služieb

Formujeme sociálny dialóg

NP Podpora kvality sociálneho dialógu

Terénna sociálna práca

NP Podpora a zvyšovanie kvality terénnej sociálnej práce

Komunity pre všetkých

NP Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Opatrovanie doma

NP Podpora rozvoja a dostupnosti terénnej opatrovateľskej služby

Aktuality

IMPLEA v číslach
OP ĽZ 2014-2023
Program Slovensko 2021-2027

0
NÁRODNÝCH PROJEKTOV
500 +
ZAPOJENÝCH SUBJEKTOV
10000 +
INTERVENCIÍ

Príbehy

V jednom bistre v Ilave na jedlo pozývajú neznámi, aby sa mohli dobre najesť aj tí, ktorí by si to inak nemohli dovoliť.

Pavel Šarina v meste vybudoval najväčšiu sieť rýchleho občerstvenia v okolí. Možno by na tom nebolo nič zvláštne, keby tento šikovný podnikateľ nebol nepočujúci.

Viete ako nájsť dobrý nápad? Manželia Baľákovci nám ukázali, že to nie je len o náhode ale o spojení dlhoročných skúseností, vedomostí a dobrého úmyslu. Lucia a jej manžel Juraj Baľákovi pracovali v zahraničí a mali množstvo nápadov a vízií, no v prvom rade chceli robiť aj niečo zmysluplné, čo bol aj dôvod ich návratu domov na Slovensko.

Mapa našej spolupráce

Na mape sa zobrazujú kontaktné body organizácií, obcí, podnikov a komunitných centier, s ktorými spolupracujeme v rámci národných projektov.