EnglishSlovak

Spolu pre komunity

  • Domov
  • Prezentácia z online seminára národného projektu Spolu pre komunity
19 jún
0

Prezentácia z online seminára NP Spolu pre komunity


Prinášame Vám prezentáciu z informačného seminára, ktorý zorganizovalo Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR k vyhlásenej Výzve na predkladanie žiadostí o zapojenie sa do národného projektu Terénna sociálna práca a komunitné centrá – aktivita Terénna sociálna práca, cieľová skupina: marginalizované rómske komunity. 

V prezentácií nájdete potrebné informácie o terénnej sociálnej práci, finančnej oprávnenosti mzdových a ostatných výdavkov, ako aj 
o iných náležitostiach súvisiacich s vyhlásenou Výzvou.

Link: prezentácia (pdf, 1 891kB).

 

Stiahnuť dokument