EnglishSlovak

Riadiaci výbor (RV) je poradným orgánom generálnej riaditeľky IA MPSVR SR pre implementáciu NP TSP II.  Jeho postavenie, pôsobnosť a právomoci určuje štatút RV, vrátane stanovenia rámcov jeho činnosti.

Štatút Riadiaceho výboru NP TSP II (PDF, 881 kB)

titul, meno a priezvisko pozícia v riadiacom výbore organizácia pozícia
Ing. Andrej Svitáč predseda RV IA MPSVR SR generálny riaditeľ IA MPSVR SR
       
Mgr. Barbora Vávrová členka RV SSRP MPSVR SR hlavný štátny radca – odbor sociálnych služieb
Mgr. Adriana Ďatková členka RV ÚSVRK riaditeľka odboru implementácie projektov
Ing. Mgr. Božena Kováčová členka RV ZMOS starostka obce Janova Lehota
Mgr. Mária Machajdíková členka RV Nadácia Socia koordinátorka programu
Mgr. Martin Vereš člen RV IA MPSVR SR projektový manažér NP TSP II
Mgr. Michal Kubo člen RV Zdravé regióny expert – metodik