EnglishSlovak

Terénna sociálna práca - ľudia bez domova


Prečítajte si časť Výzvy týkajúcu sa oprávnenej aktivity venovanej výkonu terénnej sociálnej práce v oblasti podpory ľudí zažívajúcich bezdomovectvo a/alebo ľudí ohrozených stratou bývania.

Dňa 7.8.2023 bol upravený text Výzvy – zmena jednotkového nákladu na pozíciu terénneho sociálneho pracovníka.
Stiahnuť dokument

Prílohy Výzvy - časť B) Aktivita: TSP_ĽBD:

Povinné prílohy k Žiadosti (ktorá bude žiadateľom zaslaná po vyplnení formuláru Žiadosti):