EnglishSlovak

Na stiahnutie


Záverečné dokumenty projektu

Zmena je tu

Analýza hodnotení pripravenosti zapojených zariadení sociálnych služieb


Odporúčania pre ZSS v období koronavírusu COVID 19

Odporúčané postupy v súvislosti s koronavírusom pre ZSS (zip, 8 MB)

Návrh_zatvorenie zariadení_obmedzenie osobnej slobody (pdf,624 kB)

Príprava na situáciu ZSS (pdf, 766 kB)

Príloha 1 KP témy (doc,156 kB)

Príloha 2 zamestnanci kríza-tím 24_7 (xlsx. 11kB)

INFORMÁCIE O KORONA VÍRUSE – ľahko čitateľná verzia

 

Študijné materiály:

Stratégia deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti v Slovenskej republike

Národný akčný plán prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v systéme sociálnych služieb na roky 2016 – 2020

Prechod z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť v SR

Tranformačný plán – Metodika prípravy

Tvorba inkluzívneho prostredia v procese deinštitucionalizácie

Riadenie a manažment prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Univerzálne navrhovanie objektov komunitných sociálnych služieb

Význam podmienok kvality sociálnych služieb v procese transformácie a deinštitucionalizácie

Podporované zamestnávanie v procese prechodu z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť

Schéma pomoci De minimis 6/2018

Deinštitucionalizácia a komunitné služby- zisky a náklady

 

Zaujímavé videá:

Podpora samostatného bývania

Čo je nezávislý život?

Video o živote ľudí v Domove sociálnych služieb Slatinka

Jednoduché šťastie – dokumentárny film, ktorý zachytáva zmenu života klientov, ktorá nastáva vďaka procesu deinštitucionalizácie Domova sociálnych služieb Slatinka v Lučenci a tak nastavuje zrkadlo voči predsudkom a neinformovanosti o tomto fenoméne.

Film Ani sa nesnívalo – voľné pokračovanie dokumentárneho filmu Jednoduché šťastie. Zachytáva zmeny, ktoré sa udiali v živote ľudí, keď sa sociálna služba prispôsobila ich potrebám.

Bez predsudkov – Propagačný spot vytvorený v rámci projektu „Spoločná cesta k novému domovu“ zameraného na podporu komunitných sociálnych služieb.

Osobná asistencia znamená rozdiel medzi prežívaním a skutočným životom– Adolf Ratzka, PhD

Cesta k životu– Vincentinum