EnglishSlovak

Výberové konania


Aktuálne výberové konania na obsadenie pozícií garant/odborný pracovník/pracovník/KC/NDC/NSSDR, resp. komunitný pracovník KC v národnom projekte Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni.

Výberové konania, realizované v rámci národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni je potrebné realizovať v súlade s prílohou č. 4 Príručky pre zapojené subjekty.

Poskytovateľ: Mesto Zvolen
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Obec Svätý Anton
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 23.6.2023

Poskytovateľ: Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o.
Pracovná pozícia: Odborný garant komunitného centra
Dátum: otvorené výberové konanie

Poskytovateľ: obec Blatné Remety
Pracovná pozícia: Pracovník komunitného centra
Dátum: 12.5.2023

Poskytovateľ: mesto Zvolen
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 28.4.2023

Poskytovateľ: KC Familiaris, o.z.
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 21. 04. 2023

Poskytovateľ: Obec Svätý Anton
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Obec Nedožery-Brezany
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o. – Prešov
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 31. 03. 2023

Poskytovateľ: obec Nedožery – Brezany
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 24.3.2023

Poskytovateľ: mesto Zvolen
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC a pracovník KC
Dátum: 24.3.2023

Poskytovateľ: obec Muráň
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 29. 03. 2023

Poskytovateľ: obec Svätý Anton
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 31.3.2023

Poskytovateľ: mesto Rožňava
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 21. 03. 2023

Poskytovateľ: OZ Vagus – Bratislava
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC, Odborný pracovník NDC a Pracovník NDC
Dátum: 09. 03. 2023

Poskytovateľ: OZ V.I.A.C. – Námestovo
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 10. 03. 2023

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 20. 03. 2023

Poskytovateľ: obec Nedožery – Brezany
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, odborný pracovník KC, pracovník KC, komunitný pracovník KC
Dátum: 6.3.2023

Poskytovateľ: mesto Poltár
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 02. 03. 2023

Poskytovateľ: Spokojnosť – centrum sociálnych služieb n. o., – Prievidza
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 02. 03. 2023

Poskytovateľ: Rómsky Inštitút – Roma Institue, n.o.
Pracovná pozícia: Odborný garant komunitného centra
Dátum realizácie: 27.2.2023

Poskytovateľ: obec Muráň
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 22.02.2023

Poskytovateľ: mesto Žiar nad Hronom
Pracovná pozícia: Odborný garant

Poskytovateľ: obec Svätý Anton
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, odborný pracovník KC, pracovník KC, komunitný pracovník KC
Termín: 2.3.2023

Poskytovateľ: občianske združenie Tobiáš
Pracovná pozícia: Pracovník komunitného centra
Termín: 21.2.2023

Poskytovateľ: mesto Myjava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Termín: 3.3.2023 

Poskytovateľ: obec Kapušianske Kľačany 
Pracovná pozícia: Odborný pracovník komunitného centra, odborný garant komunitného centra, pracovník komunitného centra a pracovná pozícia komunitný pracovník komunitného centra
Dátum: 23.2.2023

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa

Pracovná pozícia:  Pracovník KC
Dátum: 20.02.2023

Poskytovateľ: Mesto Lučenec

Pracovná pozícia:  Pracovník KC
Dátum: 13.02.2023

Poskytovateľ: NSSDR KreDO – Ľubotice

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 7.02.2023

Poskytovateľ: Človek v ohrození – KC Plavecký Štvrtok

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC
Dátum: 27.01.2023

Poskytovateľ: Spoločnosť priateľov detí z detských domovov Úsmev ako dar – KC Ružomberok

Pracovná pozícia:  Pracovník KC
Dátum: 02.02.2023

Poskytovateľ: KC Mesto Prešov

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC, komunitný pracovník KC
Dátum: 26.1.2023

Poskytovateľ: KC Tobiáš

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC, pracovník KC a odborný garant KC
Dátum: 25.1.2023

Poskytovateľ: OZ Šanca pre Dražice – KC Vrbovce nad Rimavicou

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC, pracovník KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 26.1.2023

Poskytovateľ: KC Námestovo

Pracovná pozícia:  Komunitný pracovník KC 
Dátum: 1.2.2023

Poskytovateľ: KC Blatné Remety

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC a komunitný pracovník
Dátum: 25.1.2023

Poskytovateľ: KC IN Network – Cinobaňa

Pracovná pozícia:  Odborný garant a odborný pracovník KC
Dátum: 26.1.2023

Poskytovateľ: KC Spokojnosť n.o. – Prievidza

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC
Dátum: 25.1.2023

Poskytovateľ: Obec Pukanec

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC
Dátum: 17.1.2023

Poskytovateľ: Mesto Žiar nad Hronom

Pracovná pozícia:  Odborný garant KC
Dátum: 10.1.2023

Poskytovateľ: KC Tobiáš

Pracovná pozícia:  Komunitný pracovník KC
Dátum: 22.12.2022

Poskytovateľ: Obec Muráň

Pracovná pozícia:  Garant KC a pracovník KC
Dátum: 19.12.2022

Poskytovateľ: Človek v ohrození – KC Plavecký Štvrtok

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 19.12.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 8.12.2022

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou

Pracovná pozícia:  Pracovník KC
Dátum: 16.12.2022

Poskytovateľ: KC Familiaris – Svit

Pracovná pozícia:  Pracovník KC
Dátum: 6.12.2022

Poskytovateľ: OZ EDUKOS – Dolný Kubín

Pracovná pozícia:  Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.11.2022

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica

Pracovná pozícia:  Odborný garant KC
Dátum: 18.11.2022

Poskytovateľ: Mesto Zvolen

Pracovná pozícia:  Odborný garant KC
Dátum: 16.11.2022

Poskytovateľ: Obec Rankovce

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC – zástup počas materskej dovolenky
Dátum: 10.11.2022

Poskytovateľ: Obec Cerovo

Pracovná pozícia:  Komunitný pracovník KC
Dátum: 11.11.2022

Poskytovateľ: NDC Vaša charita – Lučenec

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník NDC
Dátum: 08.11.2022

Poskytovateľ: Mesto Jelšava

Pracovná pozícia:  Pracovník KC
Dátum: 21.11.2022

Poskytovateľ: OZ Láčho Drom – KC Kokava nad Rimavicou

Pracovná pozícia:  Pracovník KC
Dátum: 14.11.2022

Poskytovateľ: OZ EDUKOS – Dolný Kubín

Pracovná pozícia:  Komunitný pracovník KC
Dátum: 02.11.2022

Poskytovateľ: Obec Cerovo

Pracovná pozícia:  Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.10.2022

Poskytovateľ: NDC Vaša charita, n.o. – Lučenec

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník NDC
Dátum: 24.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava

Pracovná pozícia:  Odborný pracovník KC
Dátum: 24.10.2022

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – KC Sedliacka Dubová

Pracovná pozícia:  Odborný garant KC
Dátum: 12.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Rožňava

Pracovná pozícia:  Odborný garant KC
Dátum: 17.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov

Pracovná pozícia:  Komunitný pracovník KC
Dátum: 20.10.2022

Poskytovateľ: Obec Muráň

Pracovná pozícia:  Pracovník KC
Dátum: 12.10.2022

Poskytovateľ: C.O. Dom Nepoškvrneného srdca Panny Márie – Lomnička

Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 10.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Zvolen

Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 14.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica

Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 24.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo

Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, pracovník KC a komunitný pracovník
Dátum: 10.10.2022

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce

Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC 
Dátum: 11.10.2022

Poskytovateľ: OZ ZOEE – KC Nižná

Pracovná pozícia: Odborný garant KC a odborný pracovník KC
Dátum: 03.10.2022

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou

Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.09.2022

Poskytovateľ: Obec Úbrež

Pracovná pozícia: Odborný garant KC a odborný pracovník KC
Dátum: 27.09.2022

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR

Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum: 26.09.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec

Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 22.09.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná

Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum:  
Dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: OZ V.I.A.C. – Inštitút pre podporu a rozvoj mládeže – Námestovo

Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 05.09.2022

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 06.09.2022

Poskytovateľ: MISERICORDIA, n. o. – Brezno
Pracovná pozícia: Pracovník NSSDR
Dátum: 19.08.2022

Poskytovateľ: Obec Blatné Remety
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC, Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 18.08.2022

Poskytovateľ: Vaša Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 23.08.2022

Poskytovateľ: Vaša Charita n.o. NDC v Lučenci
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC
Dátum: 10.08.2022

Poskytovateľ: Obec Veľké Dravce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 22.08.2022

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 05.08.2022

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 09.08.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 17.08.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia:Odborný pracovník KC
Dátum: Dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Mesto Rožňava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.07.2022

Poskytovateľ: OZ Tenenet – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: Dlhodobo uvoľnené

Poskytovateľ: Obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 13.07.2022

Poskytovateľ: Obec Stará Kremnička
Pracovná pozíciaOdborný garant KC
Dátum: 07.07.2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozíciaOdborný pracovník NSSDR
Dátum: 18.07.2022

Poskytovateľ: Obec Litava
Pracovná pozíciaOdborný garant KC
Dátum: 19.07.2022

Poskytovateľ: Komunitné centrum Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: Dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Vaša charita, n. o. – NDC Lučenec
Pracovná pozíciaOdborný garant NDC
Dátum: 04.07.2022

Poskytovateľ: Obec Baďan
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 20.07.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozíciaOdborný garant KC
Dátum: dlhodobo otvorené

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozíciaKomunitný pracovník KC
Dátum: 06.07.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozíciaOdborný garant KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 23.06.2022

Poskytovateľ: Vaša charita, n.o.
Pracovná pozíciaOdborný garant NDC
Dátum: 20.06.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozíciaOdborný garant KC – zastupovanie počas MD
Dátum: 20.06.2022

Poskytovateľ: Obec Iňačovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 16.06.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 04.07.2022

Poskytovateľ: Mesto Fiľakovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 15.06.2022

Poskytovateľ: OZ TENENET – KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 02. 06. 2022

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR – Hnúšťa
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 07. 06. 2022

Poskytovateľ: Šanca pre Dražice O. Z. – KC Vrbovce nad Rimavou
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 01. 06. 2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Odborný pracovník KC
Dátum: 01. 06. 2022

Poskytovateľ: Komunitné centrum Fiľakovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 23. 05. 2022

Poskytovateľ: NDC Vaša charita – Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný garant NDC a Odborný pracovník NDC
Dátum: 24. 05. 2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný garant NSSDR
Dátum: 23.5.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 16.5.2022

Poskytovateľ: OZ ZOEE
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Pracovník KC
Dátum: 13.5.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC a Pracovník KC
Dátum: 10.5.2022

Poskytovateľ: EDUKOS o.z., KC Dolný Kubín
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 12.5.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 16.5.2022

Poskytovateľ: OZ V.I.A.C., KC Námestovo
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 3.5.2022

Poskytovateľ: Vaša charita, n. o. – NDC Lučenec
Pracovná pozícia: Pracovník NDC
Dátum: 29.4.2022

Poskytovateľ: OZ KreDO – Ľubotice
Pracovná pozícia: Pracovník NSSDR
Dátum: 22.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Dobšiná
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 26.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Čierna nad Tisou
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 14.4.2022

Poskytovateľ: Človek v ohrození, n .o. – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: dlhodobo uvoľnené

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 20.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 29.4.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.4.2022

Poskytovateľ: NSSDR Centrum Pomoci človeku Piešťany – Piešťany
Pracovná pozícia: Pracovník NSSDR
Dátum: 11.4.2022

Poskytovateľ: Inštitút pre sociálny rozvoj a ďalšie vzdelávanie – Sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, pracovník KC a komunitný pracovník KC
Dátum: 25.4.2022

Poskytovateľ: Obec Bátovce
Pracovná pozícia: Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 29.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Myjava
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 24.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Poltár
Pracovná pozícia: Odborný garant KC, Odborný pracovník KC, Pracovník KC, Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.3.2022

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.3.2022

Poskytovateľ: Obec Úbrež
Pracovná pozícia: Odborný grant KC – zastupovanie počas PN a Odborný pracovník KC – zastupovanie počas PN
Dátum: 18.3.2022

Poskytovateľ: OZ Klub rómskych aktivistov na SR
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 15.3.2022

Poskytovateľ: Obec Ulič
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zastupovanie počas materskej dovolenky
Dátum: 17.3.2022

Poskytovateľ: OZ Láčho Drom – KC Kokava nad Rimavicou
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 1.3.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 25.2.2022

Poskytovateľ: Mesto Prešov
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Pracovník KC a Komunitný pracovník KC
Dátum: 21.2.2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 21.2.2022

Poskytovateľ: OZ Familiaris – Svit
Pracovná pozícia: Pracovník KC
Dátum: 18.2.2022

Poskytovateľ: Obec Rankovce
Pracovná pozícia: Odborný garant KC
Dátum: 14.2.2022

Poskytovateľ: NSSDR KreDO – Ľubotice
Pracovná pozícia: Odborný garant NSSDR
Dátum: 7.2.2022

Poskytovateľ: Trnavská arcidiecézna charita – NSSDR Piešťany
Pracovná pozícia: Odborný pracovník NSSDR
Dátum: 1.2.2022

Poskytovateľ: Mesto Lučenec
Pracovná pozícia: Odborný grant KC – zástup počas MD
Dátum: 8.2.2022

Poskytovateľ: Rómsky Inštitút – Roma Institute, n. o.
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 11.2.2022

Poskytovateľ: Mesto Banská Štiavnica
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 16.2.2022

Poskytovateľ: Človek v ohrození n. o. – KC Plavecký Štvrtok
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC
Dátum: 28.1.2022

Poskytovateľ: Mesto Hanušovce nad Topľou
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas dlhodobej PN a následne MD
Dátum: 31.1.2022

Poskytovateľ: KC sedliacka Dubová
Pracovná pozícia: Pracovník KC – zástup počas dlhodobej PN
Dátum: 31.1.2022

Poskytovateľ: OZ Šanca pre Dražice, KC Vrbovce
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC, Odborný garant KC
Dátum: 20.1.2022

Poskytovateľ: OZ TENENET, KC Jánovce
Pracovná pozícia: Komunitný pracovník KC, Pracovník KC
Dátum: 14.1.2022

Poskytovateľ: OZ Láčho Drom – KC Kokava nad Rimavicou
Pracovná pozícia: Odborný pracovník KC
Dátum: 27.1.2022