EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Prijímatelia sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec si prevzali kľúče od nových bezbariérových domov
16 okt
0

Prijímatelia sociálnych služieb DSS pre deti a dospelých v Okoči - Opatovský Sokolec si prevzali kľúče od nových bezbariérových domov


Cesta od plánu k realizácii je niekedy rýchla a ľahká, inokedy mimoriadne náročná a komplikovaná. Najmä ak ide o výstavbu zariadenia podporovaného bývania a špecializovaného zariadenia pre prijímateľov sociálnych služieb. O to väčšia radosť a pocit zadosťučinenia môžu zavládnuť, keď sa dielo podarí… ako napríklad v Okoči.

Okoč je dedina neďaleko Dunajskej Stredy a je jednou z tých, v ktorých bol zriadený domov sociálnych služieb v priestoroch neskoroklasicistického kaštieľa ešte v časoch  socializmu. Dnes už vieme, že takéto priestory sú pre prijímateľov sociálnych služieb odkázaných na pomoc a podporu zďaleka nie ideálnou, ale ani dobrou voľbou. Osud to zariadil tak, že priestory kaštieľa sa v roku 2007 zo dňa na deň stali neobývateľnými po požiari, ktorý tu vypukol pre poruchu elektrického vedenia. Zriaďovateľovi nezostalo nič iné, ako narýchlo presunúť prijímateľov do prenajatých rodinných domov v obci.

A tak bol DSS Okoč jedným z prvých zariadení, ktoré sa zapojilo do pilotného projektu zameraného na deinštitucionalizáciu a následne do národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – Podpora transformačných tímov. Ako hovorí riaditeľ zariadenia Tibor Veres, prekážok, s ktorými sa museli potýkať, bolo počas 5 rokov – od momentu zapojenia sa do projektu až po dokončenie stavieb – neúrekom. Dnes sú tieto bezbariérové domy pre 12 prijímateľov ich zariadenia hotové, zvyšní prijímatelia sa dočkajú nového bývania v iných častiach obce čoskoro.
Okrem iného sa DSS pre deti a dospelých v Okoči – Opatovský Sokolec zapojil aj do ďalšieho projektu, ktorým bola „Podpora deinštitucionalizácie v DSS Okoč“. V rámci tohto projektu sa prijímatelia sociálnych služieb a zamestnanci zamerali na vzdelávanie
a procesy smerujúce k deinštitucionalizácii.

10. októbra 2023 boli za účasti zástupcov Trnavského samosprávneho kraja ako zriaďovateľa, obce Okoč, zhotoviteľov stavby ale aj v prítomnosti samotných prijímateľov sociálnych služieb slávnostne odovzdané priestory dvoch domov, v ktorých budú žiť prijímatelia ich zariadenia oveľa kvalitnejší, slobodnejší a hodnotnejší život.

 

Pri slávnostnom odovzdávaní rodinných domov do užívania dostali prijímatelia kľúče od svojho budúceho bývania – priestory však ešte čaká posledný krok – dozariadenie nábytkom a zútulnenie podľa vlastného vkusu ich obyvateľov.


V každom dome sú izby pre 6 prijímateľov, 2 veľké kúpeľne, spoločná kuchyňa, jedáleň a bytové bunky pre službukonajúci personál. Obrovskou výhodou je bezbariérový exteriér s krytou terasou. Celý priestor bol navrhnutý v súlade s univerzálnym navrhovaním, jeho podmienkou je napríklad aj montáž závesného systému, ktorý umožní presun imobilných prijímateľov s uľahčením fyzickej námahy opatrovateliek.