EnglishSlovak

Plán k nezávislému životu

  • Domov
  • Tematické workshopy – Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v NP DI PTT
08 nov
0

Tematické workshopy – Dobrá prax z aktivizácie a
zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v NP DI PTT

Pozývame Vás na dva tematické workshopy „Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v Národnom projekte DI PTT“, ktoré organizuje Implementačná agentúra MPSVR SR v rámci národného projektu Deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb  – Podpora transformačných tímov (NP DI PTT). Partnermi projektu sú Rada pre poradenstvo v sociálnej práci, Slovenská únia podporovaného zamestnávania a Fakulta architektúry a dizajnu STU – Výskumné a školiace centrum bezbariérového navrhovania (CEDA).

Dátum: 23.11.2022
Forma: prezenčná
Miesto
: Hotel Arcade, SNP 5, 974 01 Banská Bystrica
Čas: od 9:00 h – 17:00 h
Kapacita: 30
Program workshopu Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania

Registrácia: Prihláška na tematický workshop – Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania 23.11.2022 Banská Bystrica

 
Dátum: 24.11.2022
Forma: 
prezenčná
Miesto: 
Congress Hotel Centrum, Južná trieda 2A, 040 01 Košice
Čas: 
od 9:00 h – 17:00 h
Kapacita: 
30
Program workshopu Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania

Registrácia: Prihláška na tematický workshop – Dobrá prax z aktivizácie a zamestnávania 24.11.2022 Košice

Cieľom tematického workshopu je poskytovateľom sociálnych služieb, ich zriaďovateľom a odbornej verejnosti poskytnúť odborné informácie z oblasti dobrej praxe z aktivizácie a zamestnávania prijímateľov sociálnych služieb v Národnom projekte DI PTT. Pozrieme sa na príklady dobrej praxe zo života konkrétnych prijímateľov a zamestnancov sociálnych služieb, ktorí prechádzajú procesom deinštitucionalizácie.  

Kapacita miest je limitovaná. Vaše prihlásenie bude považované za záväzné. V prípade, že sa nebudete môcť tematického workshopu zúčastniť, prosíme Vás, o písomné odhlásenie minimálne dva dni pred konaním workshopu.

https://web.facebook.com/v11.0/plugins/like.php?action=like&app_id=374310612939913&channel=https%3A%2F%2Fstaticxx.facebook.com%2Fx%2Fconnect%2Fxd_arbiter%2F%3Fversion%3D46%23cb%3Df1a42d59e5a946%26domain%3Dnpdi.gov.sk%26is_canvas%3Dfalse%26origin%3Dhttps%253A%252F%252Fnpdi.gov.sk%252Ff219c7f8d6e38d8%26relation%3Dparent.parent&container_width=825&href=https%3A%2F%2Fnpdi.gov.sk%2Ftematicke-workshopy-dobra-prax-z-aktivizacie-a-zamestnavania-prijimatelov-socialnych-sluzieb-v-narodnom-projekte-di-ptt%2F&layout=standard&locale=en_US&sdk=joey&share=true&size=large&width=800