EnglishSlovak

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

  • Domov
  • OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni
07 nov
0

Implementačná agentúra Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

vyhlasuje

OZNÁMENIE o možnosti predkladania Žiadostí na zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

Dátum účinnosti: 7.11.2022

Dátum uzavretia: 6.12.2022

Pri vypĺňaní Žiadosti o zapojene sa do NP BOKKÚ – časť Počet užívateľov sociálnych služieb, ktorým plánujete poskytovať vybranú sociálnu službu krízovej intervencie, poprosíme uviesť predpoklad celkového počtu užívateľov za obdobie realizácie projektu NP BOKKÚ t. j. od začatia výkonu KC/NDC/NSSDR v rámci NP BOKKÚ do 31.8.2022. Vychádzať pri tom môžete napríklad aj zo skúseností a štatistických údajov vychádzajúcich z implementácie NP PVSSKIKÚ.

Prílohy Oznámenia

Príloha č.1: Žiadosť o zapojenie sa do národného projektu Budovanie odborných kapacít na komunitnej úrovni

(formát PDF, 845 kB) (formát docx., 76 kB)

Príloha č.2: Kritériá výberu tretích subjektov

(formát docx., 61 kB)

Príloha č.3: Vzor zmluvy o spolupráci s prílohami

(formát PDF, 658 kB.)

Príloha č.4: Vzor splnomocnenia

(Formát docx., 1139 kB.)

Príloha č.5: Mzdová politika – subjekty, ktoré disponujú MP – formálna úprava – z roku 2021 na 2022

(Formát xls., 16 kB.)

Príloha č.6: Mzdová politika – subjekty, ktoré nedisponujú MP – formálna úprava – z roku 2021 na 2022

(Formát xls., 14 kB.)

Príloha č.7: Prehľad zamestnancov Poskytovateľa, ktorých navrhuje na obsadenie pozícií v rámci NP BOKKÚ

(Formát docx., 14 kB.)

Príloha č.8: Zoznam Poskytovateľov USVRK SR

(Formát PDF., 1121 kB.)

Príloha č.9: Plán činnosti KC/NDC/NSSDR

(Formát docx., 54 kB.)


Doplňujúce materiály

Počet poberateľov pomoci v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke so spoločne posudzovanými osobami za jednotlivé obce, za obdobie 01.01.2022 – 30.06.2022

Príručka a prílohy pre zapojené subjekty