EnglishSlovak
Kontakty

Mgr. Silvia Šmihelová – Projektová manažérka

02/20431550
+421 917 991 232
email: silvia.smihelova@ia.gov.sk

Mgr. Monika Rypáková - Manažérka metodického a koordinačného tímu

02/20431553, +421 940 982 411
email: monika.rypakova@ia.gov.sk

Mgr. Zuzana Hricová - Manažérka pre disemináciu a prácu s komunitou

02/20431553, +421 917 991 259
email: zuzana.hricova@ia.gov.sk

Mgr. Michaela Danihelová - Hlavná koordinátorka – metodička

+421 2 20431428, +421 918 45 77 49
email: michaela.danihelova@ia.gov.sk

Mgr. Dominika Ďatelinková - Hlavná koordinátorka

02/20431553, +421 917 991 229
email: dominika.datelinkova@ia.gov.sk

Ing. Tomáš Vašuta - Hlavný koordinátor – metodik

+421 2 20431428
email: tomas.vasuta@ia.gov.sk

REGIONÁLNA KOORDINÁTORKA/KONZULTANTKA - Bratislavský samosprávny kraj

Mgr. Michaela Šopová

+421 917 625 237
email: michaela.sopova@ia.gov.sk

REGIONÁLNA KOORDINÁTORKA/KONZULTANTKA - Trnavský samosprávny kraj

Mgr. Katarína Kužlíková

+421 917 991 215
email: katarina.kuzlikova@ia.gov.sk

REGIONÁLNA KOORDINÁTORKA/KONZULTANTKA - Nitriansky samosprávny kraj

Ing. Nadežda Puzderová

+421 915 816 336
email: nadezda.puzderova@ia.gov.sk

REGIONÁLNA KOORDINÁTORKA/KONZULTANTKA - Žilinský samosprávny kraj

Mgr. Aneta Mackovčáková

+421 918457749
email: aneta.mackovcakova@ia.gov.sk

REGIONÁLNA KOORDINÁTORKA/KONZULTANTKA - Banskobystrický samosprávny kraj

Mgr. Elena Martinovičová

+421 917 991 212
email: elena.martinovicova@ia.gov.sk

REGIONÁLNA KOORDINÁTORKA/KONZULTANTKA - Prešovský samosprávny kraj

Mgr. Silvia Václavíková, PhD.

+421 917 991 243
email: silvia.vaclavikova@ia.gov.sk

Mgr. Veronika Michnová

+421 917 991 217
email: veronika.lunakova@ia.gov.sk

REGIONÁLNA KOORDINÁTORKA/KONZULTANTKA - Košický samosprávny kraj

PhDr. Iveta Sokolová

+421 917 991 255
email: iveta.sokolova@ia.gov.sk