Dizajn bez nazvu O agentúre » Zmluvy, objednávky a faktúry » Faktúry a objednávky 2011

Faktúry a objednávky 2011

Poradové číslo Dátum doručenia Dodávateľ Obsah faktúry Suma s DPH
1 4.1.2011 BigMédia, spol. s.r.o. Reklamné služby v období 21.12.-31.122010 kampaň EU rok boja proti chudobe 7 799,27
2 5.1.2011 DOXX, spol. s.r.o. Odber stravných lístkov 2 920,50
3 5.1.2011 JUDr. Ivan Klementis Poskytovanie právnych služieb 1 998,00
4 5.1.2011 Slovak Telekom, a.s. Poplatky a služby - elektronická kópia faktúry 0,79
5 5.1.2011 Slovak Telekom, a.s. Poplatky a služby - elektronická kópia faktúry 0,79
6 5.1.2011 Peter SEDLÁK Výkon činnosti technika BOZP a PO 99,58
7 7.1.2011 Slovak Telekom, a.s. Mesačné poplatky 1 685,19
8 11.1.2011 IRM, spol. s.r.o. Upratovacie a čistiace služby 874,65
9 11.1.2011 JUDr. Mária Kucharovičová Spísanie notárskej zápisnice a vydanie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice 101,64
10 14.1.2011 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o. Nedoplatok - Finančný spravodaj ročník 2010 1,23
11 14.1.2011 Univerzita Karlova v Praze Štúdie a analýzy 1 700,00
12 17.1.2011 Slovenská pošta Zberné jazdy 205,19
13 28.1.2011 MPSVR SR Telefónne hovory 2010 740,62
14 17.1.2011 JUDr. Ivan Klementis Poskytovanie právnych služieb 1 998,00
15 28.1.2011 BigMédia, spol. s.r.o. Reklamné služby v období 01.01.-31.01.2011 kampaň EU rok boja proti chudobe 2 420,60
16 7.2.2011 WELL management s.r.o. Školenie - elektronické aukcie vo VO 19,20
17 7.2.2011 AUTO ROTOS _ ROZBORA, s.r.o. Výmena brzdových kotúčov 530,73
18 7.2.2011 IVES Košice
Šlkolenie WinRS a WinASU 945
19 7.2.2011 Slovak Telekom, a.s. Poplatky a služby - elektronická kópia faktúry 0,79
20
7.2.2011 Slovak Telekom, a.s. Poplatky a služby - elektronická kópia faktúry 0,79
21
8.2.2011 WELL management s.r.o. Školenie _ elektronické aukcie vo VO 19,20
22
8.2.2011 Slovak Telekom, a.s. Mesačné poplatky 1 560,52
23
9.2.2011 DOXX, spol. s.r.o. Odber stravných lístkov 4 618,50
24
11.2.2011 Slovenská pošta Zberné jazdy 206,92
25
11.2.2011 IRM, spol. s.r.o. Upratovacie a čistiace služby 882,00
26
21.2.2011 AJFA+AVIS Publikácia 48,00
27
22.2.2011 PAP_PEX SLOVAKIA, s.r.o. Kancelárske potreby 481,50
28
23.2.2011 JUDr. Mária Kucharovičová Spísanie notárskej zápisnice a vydanie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice 101,64
29
28.2.2011 Slovak Telekom, a.s.
Nákup batérií 24,48
30
2.3.2011 JUDr. Ivan Klementis
Poskytovanie právnych služieb 1 998,00
31
3.3.2011 Net Sales, s.r.o.
Rýchlovarné kanvice 251,85
32
3.3.2011 Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Nedoplatok - Zbierka zákonov SR, ročník 2010 42,22
33
7.3.2011 IRM, spol. s.r.o.
Upratovacie a čistiace služby 882,00
34
23.2.2011 BigMédia, spol. s.r.o.
Reklamné služby v období 01.02.-28.02.2011 kampaň EU rok boja proti chudobe 1 568,88
35
10.3.2011
GC TECH Ing. Peter Gerši
Nákup kancelárskeho papiera 1 191,30
36
8.3.2011
DOXX, spol. s.r.o.
Odber stravných lístkov 5 097,60
37
11.3.2011
Slovenská pošta
Zberné jazdy 206,92
38
11.3.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky 1 522,61
39
14.3.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky -1,57
40
14.3.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky -3,15
41
14.3.2011
OKAT PLUS, s.r.o.
Vizitky 117,00
43
23.3.2011
Profesia, spol.s.r.o.
Zverejnenie pracovnej ponuky 87,60
44
29.3.2011
MPSVR SR
Telefónne hovory 01.01. - 31.01.2011 652,75
45
30.3.2011
AUTO ROTOS _ ROZBORA, s.r.o.
Servis mortorového vozidla 306,29
46
31.3.2011
Typografia plus, s.r.o.
Výroba plagátu a letákov 540,00
47
4.4.2011
Saturn
Letenka 326,54
48
5.4.2011
Judr. Klementis
Poskytovanie právnych služieb 3/2011 1 998,00
49
6.4.2011
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Doplatok - zbierka zákonov 2011 50,00
50
7.4.2011
Občan, demokracia a zodpovednosť
Antidiskriminačný zákon 69,00
51
7.4.2011
IRM, spol. s.r.o.
Upratovacie a čistiace služby 3/2011 882,00
52
7.4.2011
DOXX, spol. s.r.o.
Odber stravných lístkov 4 615,20
53
7.4.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky 3/2011 1 568,60
54
7.4.2011
Pergamon
Kancelárske potreby - tonery 124,80
55
8.4.2011
JUDr. Mária Kucharovičová
Spísanie notárskej zápisnice a vydanie osvedčeného odpisu notárskej zápisnice 101,59
56
13.4.2011
Slovenská pošta
Zberné jazdy 3/2011 206,92
57
15.4.2011
ChristREAL SLOVAKIA, s.r.o.
Zobrazovacia jednotka WC 7132 284,56
58
2.5.2011
JUDr. Ivan Klementis
Poskytovanie právnych služieb 4/2011 1 998,00
59
4.5.2011
ARKA, a.s.
Kontajner archívny na poradače 1 171,20
60
5.5.2011
ŠEVT, a.s.
Kancelárske potreby 86,96
61
5.5.2011
ŠEVT, a.s.
Kancelárske potreby 76,70
62
5.5.2011
ŠEVT, a.s.
Kancelárske potreby 34,97
63
5.5.2011
ŠEVT, a.s.
Kancelárske potreby 80,35
64
5.5.2011
Profesia, spol.s.r.o.
Kancelárske potreby 87,60
65
6.5.2011
Poradca podnikateľa, spol. s.r.o.
Zbierka zákonov 2011 - vyúčtovanie 0,00
66
6.5.2011
IRM, spol. s.r.o.
Upratovacie a čistiace služby 4/2011 882,00
67
6.5.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky 4/2011 1 507,15
68
6.5.2011
DOXX, spol. s.r.o.
Odber stravných lístkov 5 097,60
69
6.5.2011
STUDENT AGENCY, s.r.o.
Letenka - 17.05.2011 - 18.05.2011 371,63
71
11.5.2011
Softline Services, a.s.
Tonery 2 751,38
73
17.5.2011
1.BEAMI
Nákup - úložné koovvé skrine 2 644,32
79
2.6.2011
JUDr. Ivan Klementis
Poskytovanie právnych služieb 1 998,00
80
6.6.2011
DOXX, spol. s.r.o.
Odber stravných lístkov 5 162,40
85
8.6.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky 5/2011 1 548,72
94
24.6.2011
PosAm, spol. s.r.o.
Nákup počítača a tlačiarne pre Štátnu pokladnicu 1 097,34
97
30.6.2011
Judr. Klementis
Poskytovanie právnych služieb 1 998,00
99
6.7.2011
DOXX, spol. s.r.o.
Odber stravných lístkov 4 467,60
103
12.7.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky 6/2011 1 482,34
112
29.7.2011
PERGAMON spol. s.r.o.
Tonery 1 770,95
115
29.7.2011
PERGAMON spol. s.r.o.
Tonery 2 713,28
119
4.8.2011
MPSVR SR
Kancelársky papier 1 576,50
120
4.8.2011
DOXX, spol. s.r.o.
Odber stravných lístkov 4 838,40
124
9.8.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky 7/2011 1 532,80
138
7.9.2011
DOXX, spol. s.r.o.
Odber stravných lístkov 4 161,60
139
8.9.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky 8/2011 1 569,60
151
5.10.2011
Kancelária NR SR
Zabezpečenie školenia zamestnancov FSR 4 591,76
152
6.10.2011
DOXX, spol. s.r.o.
Odber stravných lístkov 4 694,40
153
7.10.2011
Slovak Telekom, a.s.
Mesačné poplatky 9/2011 1 569,60
159
14.10.2011
AXON PRO spol. s.r..o.
Notebook Lenovo TP X220 1 078,80
174
4.11.2011
Orange Slovensko a.s.
Mobilné telefóny 3 544,72
177
4.11.2011
DOXX, spol. s.r.o.
Odber stravných lístkov 4 802,00
181 10.11.2011 IMI Trade s.r.o. Kalendáre a diáre 2012 1 111,26
183 21.11.2011 Slovak Telekom, a.s. Mesačné poplatky 10/2011 1911,36
198 6.12.2011 Orange Slovensko a.s. Mesačné poplatky 11/2011 2 990,96
202 9.12.2011 TA Triumph - Adler Slovakia, s.r.o. Multifunkčné zariadenia 7 752,00