Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Internetový obchod

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Piešťany
Krajinská cesta 5053/13, 921 01 Piešťany
Lehota na predkladanie ponúk: 08.07.2013

SBS – skúška odbornej spôsobilosti typu S

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
Lehota na predkladanie ponúk: 22.07.2013

Obchod a služby

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Rožňava
Šafárikova 112, 048 01 Rožňava
Lehota na predkladanie ponúk: 22.07.2013

SBS- skúška odbornej spôsobilosti typu S

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Nitra
Štefánikova trieda č. 88, 949 01 Nitra
Lehota na predkladanie ponúk: 17.07.2013

Obsluha vysokozdvižného vozíka

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Novomeského 4, 036 01 Martin
Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013

SBS

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Novomeského 4, 036 01 Martin
Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013

Projektové riadenie

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Martin
Novomeského 4, 036 01 Martin
Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013

Euromanažér

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice
Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013

Anglický jazyk v administratíve

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Levice
Ľ. Štúra 53, 934 01 Levice
Lehota na predkladanie ponúk: 19.07.2013

SBS – skúška odbornej spôsobilosti typu S

Obstarávateľ:
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Dolný Kubín
Námestie slobody 1, 026 01 Dolný Kubín
Lehota na predkladanie ponúk: 12.07.2013