Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie

Verejné obstarávanie

 

Pracovné a ochranné pomôcky

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová

www.prencov.sk; 045 / 672 62 44; prencov@prencov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2014

Spotrebný materiál

Obstarávateľ:

Obec Prenčov
Obecný úrad 300
969 73 Prenčov
Mgr. Alena Ciglanová
www.prencov.sk; 045 / 672 62 44; prencov@prencov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 14.11.2014

Projektový manažér

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hrnčiarska Ves
Sídlo: Hrnčiarska Ves 237, 980 13 Hrnčiarska Ves
Zastúpený: Helena Zigová
Kontaktná osoba: Helena Zigová
IČO: 00318787
DIČ: 2021230200
Telefón: +42147/5674317
E-mail: hrnciarskaves@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014

Obec Hrnčiarska Ves

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Obec Hrnčiarska Ves
Sídlo: Hrnčiarska Ves 237, 980 13 Hrnčiarska Ves
Zastúpený: Helena Zigová
Kontaktná osoba: Helena Zigová
IČO: 00318787
DIČ: 2021230200
Telefón: +42147/5674317
E-mail: hrnciarskaves@gmail.com


Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014

Odborný pracovník vo výchovnom poradenstve

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie „Za dôstojný život“
Sídlo: Vajanského 71, 984 01 Lučenec
Zastúpený: PhDr. Zdenka Kotrasová, štatutárna zástupkyňa
Kontaktná osoba: PhDr. Zdenka Kotrasová
IČO: 37817388
DIČ: 2021575094
Telefón: +421 907 175 987
E-mail: ozdostojnyzivot@centrum.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014

Expert na výskum, analýzu a aplikáciu výskumu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Partnerstvo
Sídlo: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Želmíra Kolimárová, predsedníčka
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
IČO: 37999290
DIČ: 2022152869
Telefón: +421 905 614 807
E-mail: partnerstvo@centrum.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Občianske združenie Partnerstvo
Sídlo: Svätoplukova 2, 984 01 Lučenec
Zastúpený: Ing. Želmíra Kolimárová, predsedníčka
Kontaktná osoba: Ing. Želmíra Kolimárová
IČO: 37999290
DIČ: 2022152869
Telefón: +421 905 614 807
E-mail: partnerstvo@centrum.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014

Riadenie projektu

Obstarávateľ:

Názov verejného obstarávateľa: Kultúrno-výchovné občianske združenie Láčho drom
Sídlo: Huta 31, 985 05 Kokava nad Rimavicou
Zastúpený: Bc. Vladimír Sendrei, štatutár
Kontaktná osoba: Bc. Vladimír Sendrei
IČO: 37828711
DIČ: 2021675865
Telefón: +421 911 278 951
E-mail: projekt.iazasi@centrum.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 20.11.2014

Dodávka originálnych tonerov a príslušenstva do tlačiarní a kopírovacích strojov v agentúre IAZaSI

Obstarávateľ:

Implementačná agentúra pre Operačný program Zamestnanosť a sociálna inklúzia

Špitálska 25, Bratislava

Kontaktná osoba: ( odborný garant ) Ing. Miloš Veselý

Telefón: +421 905 300 500

E-mail: milos.vesely@iazasi.gov.sk


Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2014