Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zvýšenie adaptability zamestnancov prostredníctvom vzdelávania

Zvýšenie adaptability zamestnancov prostredníctvom vzdelávania

Názov obstarávania: Zvýšenie adaptability zamestnancov prostredníctvom vzdelávania
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

KOVOMAT SLOVAKIA. s.r.o.
Dolný Val 118/64. 010 01 Žilina

Predpokladaná hodnota zákazky: 1800 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Žilina
Lehota na predkladanie ponúk: 16.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 71.9 KB)