Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1)

Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1)

Názov obstarávania: Základný kurz zvárania v ochrannej atmosfére taviacou sa elektródou (Z-M1)
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Michalovce
Saleziánov 1, 071 01 Michalovce

Predpokladaná hodnota zákazky: 9200,- EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Michalovce
Lehota na predkladanie ponúk: 31.07.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 4.3 MB)