Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie vzdelávania terazpeutov a asistentov

Zabezpečenie vzdelávania terazpeutov a asistentov

Názov obstarávania: Zabezpečenie vzdelávania terazpeutov a asistentov
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota

Predpokladaná hodnota zákazky: 2495.99 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Rimavská Sobota
Lehota na predkladanie ponúk: 30.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 3.4 MB)