Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie výpočtovej techniky

Zabezpečenie výpočtovej techniky

Názov obstarávania: Zabezpečenie výpočtovej techniky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Bačkovík

Bačkovík 41, 04445 Bačkovík

Predpokladaná hodnota zákazky: 1660,83 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice - okolie
Lehota na predkladanie ponúk: 20.08.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 207 KB)