Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » ZRUŠENÉ!!! Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.

ZRUŠENÉ!!! Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.

Názov obstarávania: Verejné obstarávanie bolo zrušené. Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Typ:
Miesto dodania (okres):
Lehota na predkladanie ponúk: 01.01.1970


Zabezpečenie ubytovania účastníkov, stravného, prenájmu školiacich priestorov a  súvisiacich služieb pre školenie „Riadenie a manažment zmien (Západ)“.

Obstarávateľ:
Implementačná agentúra pre OP ZaSI
Špitálska 6
814 55 Bratislava

Lehota na predkladanie ponúk: 02.09.2014

Predpokladaná hodnota zákazky:  6 083,33 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (mesto): Trnava/Nitra

 

</a></h2>

<h2><a href="data/files/Verejne_obstaravania/2014/september/Vyzva_na_predkladanie_cenovej_ponuky_ZAPAD.pdf"> Vyzva_na_predkladanie_cenovej_ponuky_ZAPAD.pdf