Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie ubytovania a dopravy počas 2 zahraničných exkurzií v ČR a Rakúsku

Zabezpečenie ubytovania a dopravy počas 2 zahraničných exkurzií v ČR a Rakúsku

Názov obstarávania: Zabezpečenie ubytovania a dopravy počas 2 zahraničných exkurzií v ČR a Rakúsku
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16

Predpokladaná hodnota zákazky: 6880 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 21.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 127.3 KB)