Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb počas školení vo Zvolene

Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb počas školení vo Zvolene

Názov obstarávania: Zabezpečenie ubytovacích a stravovacích služieb počas školení vo Zvolene
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Slovenské národné múzeum
Vajanského nábrežie 2
P.O.Box 13
810 06 Bratislava 16

Predpokladaná hodnota zákazky: 7670 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Zvolen
Lehota na predkladanie ponúk: 11.04.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 122.2 KB)