Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie telekomunikačných poplatkov (mobilné telekomunikačné služby)

Zabezpečenie telekomunikačných poplatkov (mobilné telekomunikačné služby)

Názov obstarávania: Zabezpečenie telekomunikačných poplatkov (mobilné telekomunikačné služby)
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Mesto Humenné
Kukorelliho 34
066 28 Humenné

Predpokladaná hodnota zákazky: 2000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Humenné
Lehota na predkladanie ponúk: 20.12.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 592 KB)