Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok

Názov obstarávania: Zabezpečenie stravovacích služieb formou stravovacích poukážok
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota

Predpokladaná hodnota zákazky: 8604 EUR bez DPH
Typ: Tovar, Služba
Miesto dodania (okres): Rimavská Sobota
Lehota na predkladanie ponúk: 18.05.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.5 MB)