Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie školení pre ROH

Zabezpečenie školení pre ROH

Názov obstarávania: Zabezpečenie školení pre ROH
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Gemerský Jablonec
Gemerský Jablonec 277
98035 Gemerský Jablonec

Predpokladaná hodnota zákazky: 1658,66 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Rimavská Sobota
Lehota na predkladanie ponúk: 19.12.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 133.1 KB)