Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie projektového a finančného riadenia projektu

Zabezpečenie projektového a finančného riadenia projektu

Názov obstarávania: Zabezpečenie projektového a finančného riadenia projektu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Terňa
Hlavná 119/58
08267 Terňa
Ing. Juraj SENDERÁK, starosta obce
Tel.: 0514595221
Mobil: 0911868865

Predpokladaná hodnota zákazky: 7170 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 247.8 KB)