Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie materiálu pre hygienické kútiky

Zabezpečenie materiálu pre hygienické kútiky

Názov obstarávania: Zabezpečenie materiálu pre hygienické kútiky
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár
Železničná 2
98701 Poltár
IČO: 37998374
DIČ: 2022035521
Kontakt: Ing. Zuzana Šmatlíková
Tel: 047/4111800
mail: cpkpoltar@cpk.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 2041,00 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Poltár
Lehota na predkladanie ponúk: 05.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 767.4 KB)