Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie kancelárskeho materiálu

Zabezpečenie kancelárskeho materiálu

Názov obstarávania: Zabezpečenie kancelárskeho materiálu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

 

Združenie príbuzných a priateľov duševne chorých Opora G+N

Dom duševného zdravia - Rehabilitačné stredisko. Zariadenie podporovaného bývania

Kraskova č. 3 . 979 01 Rimavská Sobota 

 

Predpokladaná hodnota zákazky: 1410 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Rimavská Sobota
Lehota na predkladanie ponúk: 28.09.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 3.5 MB)