Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov MPSVR SR

Zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov MPSVR SR

Názov obstarávania: Zabezpečenie autobusovej dopravy pre zamestnancov MPSVR SR
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ministerstvo práce. sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4. 6. 8
816 43 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 500 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 31.08.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 301.6 KB)