Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania terénneho sociálneho pracovníka

Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania terénneho sociálneho pracovníka

Názov obstarávania: Zabezpečenie akreditovaného vzdelávania terénneho sociálneho pracovníka
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Mesto Topoľčany
Ulica, číslo: Námestie M. R. Štefánika 1/1
PSČ, Obec: 955 01 Topoľčany
IČO: 00311162
Telefón: 038/5340340
Kontaktná osoba: RNDr. Vladimír Grežo
e-mail: vladimir.grezo@topolcany.sk

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 300,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Topoľčany
Lehota na predkladanie ponúk: 23.07.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 701.9 KB)