Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Vzdelávanie a príprava pre trh práce –„ Murár“

Vzdelávanie a príprava pre trh práce –„ Murár“

Názov obstarávania: Vzdelávanie a príprava pre trh práce –„ Murár“
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Úrad práce. sociálnych vecí a rodiny Stará Ľubovňa
Farbiarska 57. 064 01 Stará Ľubovňa

Predpokladaná hodnota zákazky: 11996 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Stará Ľubovňa
Lehota na predkladanie ponúk: 10.11.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 256.4 KB)