Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výzva na vyhľadanie dražobnej spoločnosti - Dražobník

Výzva na vyhľadanie dražobnej spoločnosti - Dražobník

Názov obstarávania: Výzva na vyhľadanie dražobnej spoločnosti - Dražobník
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Ministerstvo práce. sociálnych vecí a rodiny SR
Špitálska 4. 6. 8
816 43 Bratislava

Predpokladaná hodnota zákazky: 9999 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Bratislava I
Lehota na predkladanie ponúk: 02.03.2012
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 99.4 KB)