Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výzva na predloženie ponúk na stravné lístky pre 5 zamestnancov a tútora

Výzva na predloženie ponúk na stravné lístky pre 5 zamestnancov a tútora

Názov obstarávania: Výzva na predloženie ponúk na stravné lístky pre 5 zamestnancov a tútora
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Zastúpený: Ing. Juraj Senderák – starosta obce
Adresa: Obecný úrad Terňa, Hlavná 119/58, 082 67 Terňa
IČO: 00327867
e-mail: starosta@terna.sk
Tel.: 0514595221
Mobil: 0911868865

Predpokladaná hodnota zákazky: 4491,90 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Prešov
Lehota na predkladanie ponúk: 20.02.2015
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 247.1 KB)