Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby na „Sociálno-psychologický výcvik“ pre terénnych sociálnych pracovníkov podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby na „Sociálno-psychologický výcvik“ pre terénnych sociálnych pracovníkov podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.

Názov obstarávania: Výzva na predkladanie ponúk na poskytnutie služby na „Sociálno-psychologický výcvik“ pre terénnych sociálnych pracovníkov podľa §9 ods.9 zákona o verejnom obstarávaní v platnom znení.
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: Obec Sliepkovce, zastúpená starostom Kamilom Mindom
Sídlo : Sliepkovce 163, 072 37 Lastomír
IČO: 00 325 783
Telefón: 056/6493114
Kontaktná osoba: Kamil Minda (starosta obce)

Predpokladaná hodnota zákazky: 4 400,00 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Michalovce
Lehota na predkladanie ponúk: 03.10.2014
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 2.3 MB)