Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Vypracovanie marketingovej stratégie a reklamného plánu

Vypracovanie marketingovej stratégie a reklamného plánu

Názov obstarávania: Vypracovanie marketingovej stratégie a reklamného plánu
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Názov: EFS group SLOVAKIA s.r.o.
Sídlo: Jarná 389/11. 093 01 Vranov nad Topľou
IČO: 43 944 779
Telefón: 0905 565 897
E-mail: efsgroupslovak@szm.sk
Internet: https://www.efs-sk.sk
Kontaktná osoba: Bc. Tomáš Tatray

Predpokladaná hodnota zákazky: 3000 EUR bez DPH
Typ: Služba
Miesto dodania (okres): Vranov nad Topľou
Lehota na predkladanie ponúk: 16.09.2011
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 101.4 KB)