Dizajn bez nazvu O agentúre » Verejné obstarávanie » Výpočtová technika

Výpočtová technika

Názov obstarávania: Výpočtová technika
Obstarávateľ (kontaktné údaje):

Obec Ďurkov

Ďurkov 274, 044 19 Ďurkov

Predpokladaná hodnota zákazky: 1 036,18 EUR bez DPH
Typ: Tovar
Miesto dodania (okres): Košice - okolie
Lehota na predkladanie ponúk: 06.05.2013
Výzva na predkladanie ponúk (typ súboru PDF, veľkosť 206.7 KB)